Odvoz suti a odpadu

Naše společnost M-S Group s.r.o. se specializuje na odvoz suti a odpadu vyjma odpadů nebezpečných . Vzhledem k naší poloze v centru města Prahy, kde máme deponii určenou ke sběru odpadů, jsme schopni vyřídit případné objednávky ve velmi krátkém časovém horizontu. Odvoz odpadu a další služby poskytujeme zejména pro zákazníky z Prahy a okolí.

M-S Group s.r.o.
provozovna/korespondenční adresa: 
U Plynárny 1455/70
101 00 Praha 10 - Michle
tel: 777 305 316
mail: msgroup@m-sgroup.cz
Partneři
Image 0 - Image 1 - Image 2 - Image 3 - Image 4 - Image 5 - Image 6 - Image 7 - Image 8 - Image 9 - Image 10 -

Likvidace suti a odpadu

K nedílné součásti činnosti naší společnosti, kterou je odvoz suti a odpadu, patří i jejich následná ekologická likvidace. Naše společnost má oprávnění přebírat veškeré odpady vyjma nebezpečných , tudíž přebírá za veškerý převzatý odpad plnou odpovědnost. Nabízíme přistavění kontejnerů určené ke sběru veškerých odpadů a zajišťujeme i jejich následnou likvidaci. Odpady dáváme k recyklaci, popřípadě ukládáme na řízených k tomu určených skládkách. Viz.ceník.

Kontejnery na odpad

Našim zákazníkům poskytujeme kovové kontejnery na odpad o objemu 3 m3, 3,5 m3, 6 m3, 9 m3, 11 m3 a kontejnery typu ABROLL 10 m3, 25 m3, 30 m3 a 40 m3,určené ke sběru všech zejména pevných odpadů. Naše kontejnery na odpad mají výhodu především v otevíratelné zadní části, která umožňuje velmi snadnou a pohodlnou manipulaci při nakládce odpadu. Viz.ceník.

Prodej písku a štěrku

Na naší deponii zajišťujeme také prodej písků (maltový, betonový a zásypový), štěrku a dalšího materiálu. Prodej štěrku je zaměřen na lomový kámen různých frakcí (například 0-8, 4-8, 8-16, 16-32 a další) a také na prodej kačírku. Veškerý nabízený materiál jsme schopni zajistit včetně dopravy. Viz. ceník.

Zemní práce a demolice

Provádíme veškeré zakázky zemních a demoličních prací po Praze a okolí, převážně jako celek dle projektové dokumentace. Tyto práce provádíme stroji Caterpillar, Comatsu a Volvo. Dále nabízíme pronájem stavebních strojů včetně obsluhy v hodinových sazbách. Viz. ceník.